VEDLIKEHOLD & MODIFIKASJONER

Vedlikehold og modifikasjonsarbeid var selve kjernesegmentet da Scan Tech startet opp i 1995. I dag har vi et bredt utvalg av produkter og tjenester innenfor dette segmentet:

Våre kjerneprodukter innefor segmentet er:

Kontakt oss for mer informasjon:

Kjell Alveskjær

Commercial Manager Rental

Carl-Fredrik Syversen

Team Leader Rental & Sales – Compressor, Steam & HP

Sharmilan Ravikanthan

Key Account Manager

Kjell-Arvid Haugeberg

Key Account Manager