SUBSEA

Scan Tech har ekstensiv erfaring som støtteapparat for både operatører og subsea selskaper. Våre ingeniører hjelper med designet av utstyret, utvikler produktpakker og assisterer i planleggingen av en subsea operasjon.

Kontakt oss for mer informasjon:

Harald Kolbenstvedt

Division manager Crane & Lifting

Øystein Voster Eriksen

Project Supervisor

Tore Lund

Project Supervisor