Weak Link Bails

Weak Link Bails er laget for å forhindre alvorlige hendelser som kan føre til total- havari av boretårn/rigg med tilhørende utstyr, og fare for tap av menneskeliv i forbindelse med boreoperasjoner/WOR på flytende lete og produksjons enheter.

Utstyret fungerer som det svakeste ledd, og går i kontrollerte brudd når forholdene tilsier dette, før fast utstyr gir etter. Weak Link Bails er i samsvar med ISO 13628-7 Chp 6.7.1.

Weak Link Bail er testet på Polar Pioneer i regi av Statoil på Gjøa feltet, og rigg personellet gir svært gode tilbakemeldinger.

For å se Scan Tech sin film av Weak Link Bails trykk HER


GENERER DATABLAD REQUEST / KONTAKT


Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible.

Category: