Taljer og løpekatter

Scan Tech har et stort utvalg ulike taljer:

  • Jekkeog kjettingtaljer
  • Lavtbyggende taljer og løpekatt
  • Ex sikre kjettingtaljer
  • Lufttaljer

Scan Tech tilbyr et stort utvalg av eksplosjonssikre kjettingtaljer utstyrt med med kapasiteter fra 250 kg til 25 tonn. Disse kan leveres med “failsafe “bremser, valgfri dobbel løftehastighet og kan bli montert for fast montasje eller i forbindelse med løpekatt.

Vi tilpasser produktet etter kundens behov.

For mer informasjon om produktene, se teknisk data nede til høyre på denne siden.


REQUEST / KONTAKT


Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible.

Category:

Tiger kjettingtalje

Tiger jekketalje

Kjettingtalje

KITO jekketalje

Lavt byggende talje med løpekatt HPR type

Kombinert kjettingtalje og løpekatt P.C.C type