Mass Flow Excavation

Additional information

HydroDiggeren er et fjernstyrt undersjøisk verktøy som produserer en kontollerbar vannsøyle for å grave ut sjøbunnen. Utstyret gir en pålitelig og rask utgraving som reduserer antall leiedøgn sammenlignet med andre system og graver trygt i og rundt komplekse installasjoner på bunnen uten fysisk kontakt. HydroDiggeren krever minimalt med plass på dekk som gjør det mulig å sette den ut fra mange typer skip. Det dedikerte systemet for sjøsetting (LARS) sørger for en sikker og kontrollert håndtering av HydroDigger og reduserer manuell håndtering til et minimum. Vi har global dekning på HydroDiggeren som kan være klar for mobilisering fra Nord- Europa (Stavanger og Aberdeen), Amerika, Vest-Afrika og det asiatiske stillehavsområdet.
Scan Techs HydroDigger ble blant annet brukt til å grave grøften til Subsea 7’s by-pass prosjekt på H7 med stor suksess.

Anvendelser for HydroDiggeren

–  Legging av rør og kabler
–  Graving av grøfter, før og etter legging
–  Korrigering av fritt spenn
–  Korrigeringer ved kryssing
–  Gjennfylling og nedgraving
–  Tilrettelegging av sjøbunn
–  Fremgraving av installasjoner under vann
–  Utjevning av sandbølger
–  Nedgraving av hindringer på sjøbunnen
–  Frigjøring av pæler og brønnrammer
–  Nedgraving av overflødige konstruksjoner
–  Vedlikehold av seilingskanaler
–  Lokalisering og fremgraving av mistet objekter’

Informasjons- brosjyre

Utdypet infobrosjyre

Øystein Voster Eriksen

Project Supervisor

Tore Lund

Project Supervisor