Steamgenerator

Steamgenerator

Scan Techs har et bredt utvalg steamgeneratorer som kan brukes både for on-og offshore. Steamgeneratorene har en kapasitet opp til 3000 kg/time som tilsvarer ca 2 MW.

Vi leverer komplette pakker med slanger, manifoiler og ellers annet utstyr som måtte være nødvendig.

Steamgenerator Ex

Scan Techs nye steamgenerator Ex, er utstyrt med røkrørskjeler, noe som gir umiddelbar tilførsel av damp etter spesifikt trykk og temperatur. Den 20 fots containeren er utstyrt med overtrykksventilasjon, inntaksluften blir tatt fra sikker sone. Steamgeneratoren er utstyrt med multi- spenningtilførsel og gir et damptrykk på 10 bar.

Steamgenerator

Steamgenerator EX

Carl-Fredrik Syversen

Team Leader Rental & Sales -
Compressor, Steam & HP

Phone: + 47 51 54 54 05
Mobile: +47 404 11 605
Email: cfs@scan-tech.no

Dag Stien

Project Supervisor - Ågotnes

Phone: +47 56 32 53 80
Mobile: +47 901 48 225
Email: ds@scan-tech.no

Sharmilan Ravikanthan

Key Account Manager

Phone: + 47 51 54 54 37
Mobile: + 47 936 00 017
Email: sra@scan-tech.no

Kjell-Arvid Haugeberg

Key Account Manager

Phone: + 47 51 54 54 81
Mobile: + 47 481 17 484
Email: kah@scan-tech.no