Scan Tech Design & Engineering en en samling spesialister med lang erfaring fra 4 ulike bedrifter; Scan Tech AS, Gjerde AS, FKTM og Air Supply. Sammen kan teamet tilby komplette ATEX engineering tjenester til olje- og gassindustrien.

Gjennom integrering av ferdigheter, ressurser og erfaringer, har Scan Tech blitt en verdifull leverandør, bygget på en sterk arv.

Design & Engineering teamets kombinasjon av ekspertise og innovasjon bidrar til å finne unike løsninger som hjelper våre kunder å oppnå gode resultater i sine operasjoner.

Scan Techs tekniske avdeling er en allsidig, tverrfaglig gruppe. Vi har bred erfaring innen mekanisk utstyr og spesialkompetanse innen ATEX og har eksperter innen offshore elektro. Sammen støtter vi Scan Techs andre avdelinger ved å spesifisere, designe, utvikle og tilpasse produktene. Avdelingen jobber tett med både verkstedene og kundene våre, enten i prosjekt eller med driftsassistanse.

Teknisk avdeling har et stort ansvar for alt utstyr som suppleres av Scan Tech. Enda vi jobber med harde fakta, er arbeidsmiljøet i avdelingen preget av gode og nære relasjoner.

Hvert år gjennomfører Scan Tech flere prosjekter hvor eget designet utstyr tilpasses kundens behov. Diskusjoner med kunden og rådgivning til kundens egne designgrupper fører til interessante prosjekter, nye løsninger og fornøyde brukere. Vi har hyppige besøk på plattformer og rigger for å ta mål av jobben eller komme med kyndige råd.

Scan Techs salgsavdeling får ofte forespørsel etter utstyr som ikke finnes på det norske markedet. Hvis en produkttype blir etterspurt flere ganger, kan teknisk avdeling få oppdraget til å finne eller foreslå en løsning. Dette har resultert i mange utfordrende og vellykkede prosjekt.

Når en kunde har planer om å gjøre en spesiell jobb med hjelp av Scan Techs utleieutstyr er teknisk avdeling med å rådføre utleieavdelingen. Vi sørger for at utstyret og måten det er tenkt å bruke det på blir trygt, forsvarlig og teknisk fornuftig. Her kreves det både innsikt, innlevelsesevne og trygg forankring i lover og forskrifter og det har vi.

Kontakt oss for mer informasjon:

Frank Kenneth Olsen

Division Manager

Phone: +47 51 54 54 49
Mobile: +47 9548 1702
Email: fko@scan-tech.no

Trond Erling E. Larsen

Senior Mechanical Engineer

Phone: (+47) 51 54 54 24
Mobile: (+47) 996 38 674
Email: trong@scan-tech.no