Scan Tech har blitt en ledende leverandør av utstyr og kvalifisert personell som støtter brønntestingsjobber.

Kontakt oss for mer informasjon:

Kjell Alveskjær

Commercial Manager Rental

Phone: +47 51 54 54 17
Mobile: +47 908 51 790
Email: kjell@scan-tech.no

Carl-Fredrik Syversen

Team Leader Rental & Sales –
Compressor, Steam & HP

Phone: + 47 51 54 54 05
Mobile: +47 404 11 605
Email: cfs@scan-tech.no

Sharmilan Ravikanthan

Key Account Manager

Phone: + 47 51 54 54 37
Mobile: + 47 936 00 017
Email: sra@scan-tech.no

Kjell-Arvid Haugeberg

Key Account Manager

Phone: + 47 51 54 54 81
Mobile: + 47 481 17 484
Email: kah@scan-tech.no