Weak Link Bails - nå for utleie!


19.05.2015


Scan Tech Weak Link Bails. 

Weak Link Bails er laget for å forhindre alvorlige hendelser som kan føre til total- havari av boretårn/rigg med tilhørende utstyr, og fare for tap av menneskeliv i forbindelse med boreoperasjoner/WOR på flytende lete og produksjons enheter.

Utstyret fungerer som det svakeste ledd, og går i kontrollerte brudd når forholdene tilsier dette, før fast utstyr gir etter. Weak Link Bails er i samsvar med ISO 13628-7 Chp 6.7.1.

 

Vi har nå Weak Link Bails 45', 350sT (317.5mT) for utleie.

 

 

 

Klikk her for mer teknisk informasjon og video 

 

 

For mer informasjon om Weak Link Bails og utleie, ta kontakt med:

Harald Kolbenstvedt

Tel: + 47 5154 5474

E-post: hko@scan-tech.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nettstedet er utviklet av InBusiness AS