Fiskeoppdretter som trenger et løft?


03.03.2016
Som en av Norges største leverandører av løfteteknisk utstyr kan vi også tilby fiskefôrkraner til oppdrettsnæringen.

Scan Tech kan tilby egenproduserte fiskefôrkraner fra 20 - 90Tm.80Tm

90tm - løftekapasitet

Kapasitet inkl. fôrrør og fôr:

Hovedbom:                  422kg

  • 1. Teleskopbom: 182kg
  • 2. Teleskopbom: 217kg
  • 3. Teleskopbom: 760kg

80tm - løftekapasitet

Kapasitet inkl. fôrrør og fôr:

Hovedbom:                       360kg

  • 1. Teleskopbom: 405kg
  • 2. Teleskopbom: 460kg
  • 3. Teleskopbom: 650kg

Krantupp:                          1800kg

 

20tm - løftekapasitet

Fôrkran skal maks utsettes for en jevnt fordelt last på 1500 kg over hele fôrkranlengden i fullt uttrukket stilling.

Kapasitet inkl. fôrrør og fôr:

Hovedbom:                   250kg

  • 4. Teleskopbom: 250kg
  • 5. Teleskopbom: 250kg
  • 6. Teleskopbom: 250kg

Fôrkran skal maks utsettes for en jevnt fordelt last på 1500 kg over hele fôrkranlengden i fullt uttrukket stilling.

 Nettstedet er utviklet av InBusiness AS