Slavery and human trafficking statement

 

Log in to

ICERT 

 

Scan Tech er forhandler for følgende;

 

 

  

 


 

 

 

Design & Engineering

Scan Techs tekniske avdeling er en allsidig, tverrfaglig gruppe. Vi har bred erfaring innen mekanisk utstyr og spesialkompetanse innen ATEX og har eksperter innen offshore elektro. Sammen støtter vi Scan Techs andre avdelinger ved å spesifisere, designe, utvikle og tilpasse produktene. Avdelingen jobber tett med både verkstedene og kundene våre, enten i prosjekt eller med driftsassistanse.
Teknisk avdeling har et stort ansvar for alt utstyr som suppleres av Scan Tech. Enda vi jobber med harde fakta, er arbeidsmiljøet i avdelingen preget av gode og nære relasjoner.

Prosjekt

Hvert år gjennomfører Scan Tech flere prosjekter hvor eget designet utstyr tilpasses kundens behov. Diskusjoner med kunden og rådgivning til kundens egne designgrupper fører til interessante prosjekter, nye løsninger og fornøyde brukere. Vi har hyppige besøk på plattformer og rigger for å ta mål av jobben eller komme med kyndige råd.

Nyskapende

Scan Techs salgsavdeling får ofte forespørsel etter utstyr som ikke finnes på det norske markedet. Hvis en produkttype blir etterspurt flere ganger, kan teknisk avdeling få oppdraget til å finne eller foreslå en løsning. Dette har resultert i mange utfordrende og vellykkede prosjekt.

Utleie

Når en kunde har planer om å gjøre en spesiell jobb med hjelp av Scan Techs utleieutstyr er teknisk avdeling med å rådføre utleieavdelingen. Vi sørger for at utstyret og måten det er tenkt å bruke det på blir trygt,forsvarlig og teknisk fornuftig. Her kreves det både innsikt, innlevelsesevne og trygg forankring i lover og forskrifter og det har vi.

Ta kontakt med oss for mer informasjon:

 

 

 

Frank Kenneth Olsen
Division Manager
Tlf. +47 51 54 54 49
Mobil +47 9548 1702
E-post fko@scan-tech.no

  

         

                                                 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS