Vedlikehold og modifikasjonsarbeid var selve kjernesegmentet da Scan Tech åpnet for business i 1995. I dag har vi et bredt utvalg av produkter og tjenester innefor dette segmentet:

  • Design og engineering
  • Vedlikeholds shutdown
  • Installasjon
  • Modifikasjon
Våre kjerneprodukter innefor segmentet er:

Kontakt oss for mer informasjon:

 

 

 

   

 

 Kjell Alveskjær

Kjell Alveskjær
Commercial Manager Rental
Tlf. +47 51 54 54 17
Mobil +47 908 51 790
E-post ka@scan-tech.no

   Carl-Fredrik Syversen  

Carl-Fredrik Syversen
Project Supervisor
Tlf. + 47 51 60 16 05
Mobil +47 404 11 605
E-post cfs@scan-tech.no

 Project Supervisor Rental

Knut Arvid Lea
Project Supervisor
Tlf. + 47 51 54 54 12
Mobil +47 959 75 241
E-post kal@scan-tech.no

 

   Project Supervisor Rental

Sharmilan Ravikanthan
Project Supervisor
Tlf. + 47 51 54 54 43
Mobil +47 936 00 017
E-post sra@scan-tech.no

 

                                                 

 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS