Flere av Scan Techs kunder har sin arbeidsplass i værharde Nordsjøen. Som et resultat av dette har vi utviklet spesialiserte produkter med fokus på design, holdbarhet, funksjonalitet, sikkerhet og blitt en solid leverandør av løftetekniske produkter.

Våre design blir utviklet i tett dialog med våre kunder for å maksimalisere operasjonell effektivitet.

Vår kompetanse som design- og produksjonsbedrift av løfteteknisk utstyr som blir brukt i risikofylte miljø er enestående.

Våre produkter blir produsert i samsvar med norske og internasjonale standarder.

Scan Techs kjerneprodukter innen løfteteknisk utstyr er:

 Last ned brosjyre for våre utleiekraner her.

Kontakt oss for mer informasjon:

 

Jan Erik Ruud                                                            
Division Manager                                                          
Winch, Crane & Lifting                                                 
Tlf. +47 51 54 54 70                                                    
Mobil +47 48 18 55 53                                                            
E-post jer@scan-tech.no  

 

 

 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS