Unikt prosjekt med Subsea 7


20.05.2007
I juni startet prosjektet som stanser 20% av all gassleveranse til Europa, og Scan Tech har vært med i prosjektgruppen.Prosjektet gikk ut på å legge en 370 meter langt rør rundt den inaktive H7 plattformen på tysk sektor. Plattformen skal etter planen snart legges ned. Første fase i prosjektet innebar at H7 skulle frigjøres fra Norpipe ved at rørkledningen ble lagt i en sløyfe rundt installasjonen. Scan Tech har med sin HydroDigger gravd grøften til denne by-pass rørledningen. 13 juni 2007 sendte Subsea 7 dykkere fra to dykkerfartøy ned til 40 meters dyp, ett dykkercrew i sør og ett i nord, for å sveise sammen rørledningen. By-pass arbeidet ble fullført med stor suksess.

Klikk her for mer informasjon om HydroDiggeren.Nettstedet er utviklet av InBusiness AS