Siden Scan Techs etablering i 1995, har vi blitt en av Norges ledende produsent og leverandør av ATEX-produkter og støttetjenester til olje- og gassektoren. Med 65 ansatte tilbyr Scan Tech upstream-selskapene produkter og tjenester innenfor prøveboring og produksjon, fra design og engineering av spesialutstyr til plattform vedlikehold og modifikasjon, fra brønntestingsstøtte til subsea operasjoner som rørutgravning og reparasjoner.

Nyhet! Scan Tech Pusteluft Kompressor
(27.10.2016)
Nytt Scan Tech oppkjøp
(29.09.2016)

Slogan
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS